ลงทะเบียนด่ว น รัฐออกให้ ได้เงิ น 11,500 ใครมีสิทธิ์บ้าง เช็กเลย - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Tuesday, April 13, 2021


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาลได้จัดงาน Job Expo Thailand 2020 เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปสมัครงาน
นอกจากนี้ช่องทางที่เดินทางไปสมัครเองในงานแล้ว รัฐบาลได้เปิดช่องทางออนไลน์ โดยเปิดทั้งหมด 2 เว็บไซต์ คือ www.ไทยมีงานทำ.com และ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.comซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียน และกรอกรายละเอียด ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รวมถึงเอกสารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยระบบจะมีการประมวลผลเพื่อจับคู่งานที่ตรงกับรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้
หากลงลึกในรายละเอียดมาตรการ"จ้างงานเด็กจบใหม่" หรือโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษา โดยภาครัฐและภาคเอกชน กรมการจัดหางานพบว่ามีการเปิดรับทั้งหมดประมาณ 260,000 อัตรา
ใครได้สิทธิเข้าร่วมโครงการ"จ้างงานเด็กจบใหม่"บ้าง?
1.สำหรับนักศึกษาจบใหม่
- สัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาปี 2562-2563
- รับเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
- ครอบคลุมวุฒิการศึกษา 4 กลุ่ม คือ ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
2.สำหรับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ
- ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม
- มีเงื่อนไขเลิกจ้างเดิมได้ไม่เกิน 15% ภายในระยะเวลา 1 ปี (กรณีลูกจ้างลาออกระหว่างโครงการ นายจ้าง/ผู้ประกอบการหาลูกจ้างใหม่ทดแทนได้)
เงื่อนไขโครงการ"จ้างงานเด็กจบใหม่"มีอะไรบ้าง?
โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ เป็นการดำเนินโครงการในโมเดล "รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ่าย"จ่ายคนละครึ่ง ภายใต้โมเดล "รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ่าย" โดยรัฐจะจ่ายโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของเด็บจบใหม่ที่ได้งานทำในโครงการนี้ ตามที่มีการระบุไว้ในการลงทะเบียน ซึ่งมีการจำหนดระยะเวลาโครงการไว้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วุฒิ ม.6 ฐานเงินเดือน 8,690 บาท รัฐจ่าย 4,335 บาท เอกชนจ่าย4,335 บาท
-วุฒิ ปวช.ฐานเงินเดือน 9,400 บาท รัฐจ่าย 4,700 บาท เอกชนจ่าย4,700 บาท
-วุฒิ ปวส.ฐานเงินเดือน 11,500 บาท รัฐจ่าย 5,750 บาท เอกชนจ่าย 5,750 บาท
-วุฒิปริญญาตรีฐานเงินเดือน 15,000 บาท รัฐจ่าย 7,500 บาท เอกชนจ่าย 7,500 บาท
เปิดขั้นตอบลงทะเบียน จ้างงานเด็กจบใหม่
1.เข้าเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com กดเข้าไปที่เข้าสู่ระบบสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ และคลิกปุ่มลงทะเบียน จากนั้นหน้าจอจะแสดงเงื่อนไข ข้อกำหนด และการให้ความยินยอม หากเข้าใจและยินยอมให้คลิกตกลงและยอมรับเงื่อนไข

หลังจากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งรหัสผ่าน ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลส่วนตัว วุฒิการศึกษา และที่อยู่ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่มยืนยันการลงทะเบียน
หลังจากนั้นให้กลับมาที่เข้าสู่ระบบสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่เหมือนครั้งแรก แต่ครั้งนี้ให้กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านที่ตั้งไว้เมื่อตอนลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นเข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ และรูปภาพประกอบ เช่น ใบรับรองการศึกษา รูปภาพผู้สมัคร พร้อมกับระบุเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อใช้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ หากมีการจ้างงาน

ต่อมาให้เลือกตำแหน่งงานที่สมัคร โดยระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือนต่ำสุดที่ต้องการ ซึ่งสามารถเพิ่มตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครได้หลายครั้ง

อีกทั้งภายในระบบจะให้เลือกสถานที่ที่ต้องการทำงาน โดยระบุจังหวัด ซึ่งสามารถเพิ่มสถานที่ได้หลายแห่งเช่นกัน

2.รอผู้ประกอบการติดต่อกลับ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน
3.ตอบรับการจ้างงาน โดยกดปุ่มตอบรับผู้ประกอบการที่ต้องการร่วมงาน
4.รอผู้ประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน
5.ลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ โดยกดปุ่มลงนามเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วม
6.ตกลงจ้างงาน เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมจัดหางานแล้ว ผู้ที่ยังไม่ได้กรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยไว้ในระบบ หลังจากได้รับการอนุมัติจากกรมการจัดหางานแล้ว ให้ดำเนินเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยภายใน 15 วัน และให้นำเลขที่บัญชีมาเพิ่มในระบบให้เรียบร้อย

ลงทะเบียนด่ว น รัฐออกให้ ได้เงิ น 11,500 ใครมีสิทธิ์บ้าง เช็กเลย

Post Bottom Ad