​วิธีล​งทะเ​บียน เดื​อนละ 1,300 เช็กเอ​กสาร 2 ​อย่า​งด่วน - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Thursday, April 15, 2021


ล่าสุด เราชนะ เป็นโครงการใหม่ของรัฐบาล ที่เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเนื่องในสถานการณ์การแพร่ ระลอกใหม่ จำนวน 7,000 บาท รวมระยะเวลา 2 เดือน (ก.พ.-มี.ค.) โดยเปิดสิทธิพิเศษให้สำหรับบุคคล 2 กลุ่ม ที่จะได้รับสิทธิโดยไม่ต้องลงทะเบียน
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ได้เพิ่ม 3,500 บาท
หนึ่งในกลุ่มบุคคลที่จะได้รับสิทธิดังกล่าว คือ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน โดยรัฐจะโอนเงินเข้าบัตรโดยอัตโนมัติ จำนวน 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564
ส่วนการโอนเงินในงวดแรก ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติได้รับสิทธิเยียวยานี้ จะเริ่มโอนในช่วงสิ้นเดือน มกราคม หรือ ต้นเดือน กุมภาพันธ์ เป็นอย่างช้า
ทั้งนี้ รายละเอียดของมาตรการข้างต้น กระทรวงการคลังจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า
มกราคม-มีนาคม 2564 ได้เพิ่ม 500 บาท
อีกหนึ่งสิทธิที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้ควบคู่กับ เงิน 7,000 บาท คือ มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรฯ อัตโนมัติ ในระยะที่ 2 จำนวน 500 บาท ต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 โดยจะโอนเงินในทุกวันที่ 1 ของเดือน
ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563
ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ได้เพิ่ม 500
ก่อนหน้านี้ ในช่วง ตุลาคม-ธันวาคม 2563 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เคยได้รับสิทธิประโยชน์ เพิ่มเงิน 500 บาท ในระยะที่ 1 มาแล้ว หลัง ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
สำหรับการเพิ่มเงินจำนวน 500 บาท ทั้ง 2 ระยะ ได้กำหนดไว้ดังนี้
ผู้ถือบัตรฯ โดยมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ซึ่งปกติได้รับเงินเงินจากรัฐ 300 บาท จะได้เพิ่ม 500 บาท รวมทั้งสิ้น 800 บาท
ผู้ถือบัตรฯ โดยมีรายได้อยู่ที่ 30,000-100,000 บาท ซึ่งปกติได้รับเงินจากรัฐ 200 บาท จะได้เพิ่ม 500 บาท รวมทั้งสิ้น 700 บาท
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ได้เพิ่ม 1,000 บาท
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563
มาตรการดังกล่าว เป็นการเพิ่มเงินช่วยเหลือ พร้อมกับมาตรการเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน ที่จะได้รับเงินคนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เช่นกัน
อีกทั้งยังมีเงื่อนไขว่า ผู้ที่จะได้รับเงิน 3,000 บาทข้างต้น จะต้องไม่เคยได้สิทธิหรือเข้าร่วมในโครงการเยียวยาอื่น ๆ จากรัฐบาล
สิทธิอื่น ๆ ที่ได้รับ
นอกจากการเพิ่มเงินการใช้จ่ายแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังจะได้สิทธิอื่น ๆ อีก อาทิค่ารถโดยสารสาธารณะ สิทธิการลดค่าไฟ หากใช้กำลังไฟตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข สิทธิการลดค่าน้ำประปา รวมถึงการได้สิทธิคืนภาษี VAT 5% อีกด้วย
ลงทะเบียนรอบใหม่ ต้นปี 2564
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะเปิดให้ลงทะเบียนในต้นปี 2564 ซึ่งขณะนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไข
ส่วนสวัสดิการที่เคยได้รับจะเหมือนเดิม แต่จะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณาถึงรายละเอียด
วิธีเช็กเงินเข้าบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ
โทรหมายเลข 02-109-9235
กดหมายเลข 3 หลังได้รับการตอบรับจากระบบ
จากนั้นกดหมายเลข 2
กดหมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 6 หลัก หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน
สุดท้ายกดรหัส ATM คู่บัตร 6 หลัก (ที่เป็นรหัสผ่าน)

​วิธีล​งทะเ​บียน เดื​อนละ 1,300 เช็กเอ​กสาร 2 ​อย่า​งด่วน

Post Bottom Ad