กท ม.เริ่ มแ ล้ว ไ ม่ใส่ หน้ากา ก ปรับ 20,000 - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Monday, April 26, 2021


เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก
หลังจากที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศเป็นที่เรียบร้อย ผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อออกจากบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะ มีความผิดตามมาตรา 51 ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ด้วยเช่นเดียวกัน
โพสต์

ที่มา กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

กท ม.เริ่ มแ ล้ว ไ ม่ใส่ หน้ากา ก ปรับ 20,000

Post Bottom Ad