พระเม ธีธรรมาจารย์ ให้พรเ นื่องในวันสงกรานต์ 2564 - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Tuesday, April 13, 2021


วันนี้ (13 เม.ย. 64) พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร จนฺทสาโร) รองศาสตรจารย์, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้มอบพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ โดยระบุว่า ขอให้ทุกท่านได้มีความสุข ความเจริญ เจริญรุ่งเรือง ทุกท่านทุกคน ขอให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในชีวิต ปราศจาก ทุกข์ โศก โร ค ภัย อุปัทวอันตรา ย ทั้งหลายทั้งปวง จากนี้เป็นต้นไป และขอให้ทุกท่านห่างไกลจาก CV-19 และมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง และเป็นช่วงเวลาเป็นปีทองแห่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นความเจริญรุ่งโรจน์ของทุกท่านทุกคน
คลิป

พระเมธีธรรมาจารย์ - เจ้าคุณประสาร

พระเม ธีธรรมาจารย์ ให้พรเ นื่องในวันสงกรานต์ 2564

Post Bottom Ad