รายชื่อ 29 จังหวั ด กักตั ว - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Sunday, April 11, 2021


วันที่ 10 เม.ย.64 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโร ค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ช่วงสงกรานต์ที่มีการเดินทางกลับบ้าน ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติเสี่ย งของตัวเอง หากเป็นนักเที่ยวมีประวัติไปสถานบันเทิง หากมีไข้ไ อเจ็ บค อ น้ ำมู ก ไปตรวจที่สถานพย าบาลรัฐใกล้บ้าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ส่วนรพ.เอกชนถ้าอยู่ร่วมโครงการของสปสช.ก็ตรวจฟรี ซึ่งรัฐบาลให้งบสนับสนุนไป 3 พันล้านบาท งบถือว่าเพียงพอ สำหรับการเดินทางไปพบผู้สูงอายุที่เสี่ย งติดอาการรุ นแร ง ขอให้ใส่หน้ากากทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย สิ่งที่ช่วยประเทศขณะนี้ คือ การลดกิจกรรมที่เสี่ย งติด ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น ใส่หน้ากากเวลาคุยกับคนอื่น อย่ากินอาหารร่วมกับคนหมู่มาก
หากจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดขอให้ตรวจสอบมาตรการจังหวัดปลายทาง เพราะแม้ ศบค.จะไม่ห้ามการเดินทาง ไม่ต้องกักตัว แต่จังหวัดสามารถออกมาตรการเข้มกว่าได้ เพราะสถานการณ์แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน มีจำนวนผู้ติด CV-19 และทรัพย ากรดูแลการแพร่กระจายไม่เหมือนกัน จากการตรวจสอบกับเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทยหลายจังหวัดมีประกาศให้คนเดินทางจากพื้นที่เสี่ย งกักตัว 29 จังหวัด ได้แก่
- กำแพงเพชร
- เชียงใหม่
- ตาก
- น่าน
- พะเยา
- เพชรบูรณ์
- ลำพูน
- อุทัยธานี
- ชัยภูมิ
- นครพนม
- บึงกาฬ
- บุรีรัมย์
- มหาสารคาม
- มุกดาหาร
- ยโสธร
- เลย
- สกลนคร
- หนองคาย
- หนองบัวลำภู
- อำนาจเจริญ
- ชัยนาท
- สระบุรี
- ชุมพร
- รัง
- นราธิวาส
- ปัตตานี
- พังงา
- สงขลา
ทั้งนี้ ก่อนเดินทางไปจังหวัดไหนตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดอีกครั้ง เพราะการออกคำสั่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ และย้ำว่าการเดินทางขอให้ใส่หน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชน และเน้นมาตรการเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และขอความร่วมมือช่วยกันลดการแพร่ะกระจายในวงกว้าง โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์
อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และงดเดินทางไปสถานที่เสี่ย งนะคะ

รายชื่อ 29 จังหวั ด กักตั ว

Post Bottom Ad