3 จังหวัดที่ยังร อด - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Monday, April 12, 2021


วันที่ 11 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมอาการ กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยมีแล้ว 70 จังหวัด ซึ่งเชื่อมโยงจากสถานบันเทิง
ดังนั้น ผู้ที่เคยไปสถานบันเทิงต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วันจากวันที่ไปครั้งสุดท้าย หากมีอาการขอให้ไปตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว และระมัดระวังตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่สู่คนอื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กในครอบครัว
กองระบาดวิทยา และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ทำแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อคาดประมาณจำนวน ในระยะ 1 เดือนข้างหน้า โดยเปรียบเทียบ 5 สถานการณ์ที่มีการเพิ่มมาตรการเป็นขั้น
หากไม่มีมาตรการใดๆ อาจมีผู้ ติ ด เฉลี่ย 9,140 รายต่อวัน
มาตรการปิดสถานบันเทิงจังหวัดเสี่ยง ลดลงเหลือร้อยละ 32.8
เพิ่มมาตรการส่วนบุคคล เช่น สวมหน้ากาก 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ลดการติด ลงเหลือร้อยละ 10.2
เพิ่มมาตรการลดกิจกรรมการรวมตัว ลดการติด ลงอีกเหลือร้อยละ 6.5
เพิ่มมาตรการองค์กร เช่น ทำงานที่บ้าน จะลดการติด อีกเหลือร้อยละ 4.3 หรือเท่ากับผู้ติด 391 รายต่อวัน
จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติด คือ พังงา ยะลาและปัตตานี

3 จังหวัดที่ยังร อด

Post Bottom Ad