ราย ละเอียด รับเ งิน 43,200 ตลอดโค รงการ ได้ทุกคน - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Monday, April 5, 2021


สำหรับหลายคน หรือว่าคนที่เป็นพ่อแม่ คงสงสัยว่า สำหรับเงินช่วยเหลือเด็กของทางรัฐบาล มีอะไรบ้าง
ซึ่ง เด็ก คือ ผู้ที่มีอายุ 0-6ปี โดยกลุ่มนี้ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดให้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง
สำหรับสิทธิช่วยเหลือเด็กนั้น สามารถขอรับรายได้อยู่ 2 ช่องทางคือ
-เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (พ่อแม่มีฐานะยากจน)
-เงินสงเคราะห์บุตร (พ่อแม่มีประกันสังคม)
ซึ่งทั้ง 2 โครงการ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 600 บาท/เดือน จนกว่าเด็กจะมีอายุครบ 6 ปี (ไม่เกินคนละ 43,200 ตลอดโครงการ)
หากครอบครัวไหน ที่ลงรับทั้ง 2 ช่องทาง ก็จะได้รับรวมกันทั้งหมด 1,200 บาท/เดือน
หากครอบครัวใด มีลูก 4 คน จะต้องเอาสิทธิของพ่อ 3 คน และอีกคน ใช้สิทธิของแม่ ในการรับเงินนี้
***หากบุตรจากไป หรือยกบุตรให้คนอื่น ตามกฏหมาย / บุตรครบ 6 ปี จะหมดสิทธิ รับเงินต่อทันที
*** หรือประกันสังคมสิ้นสุดลง เงินนี้จะหมดสิทธิทันที
สถานที่ติดต่อ
-โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เทศบาล
เขต
อบต
-โครงการเงินสงเคราะห์บุตร
ฝ่ายบุคคลประจำบริษัท
สำนักงานประกันสังคม

ราย ละเอียด รับเ งิน 43,200 ตลอดโค รงการ ได้ทุกคน

Post Bottom Ad