คนที่เ กิ ด 5 ราศีครึ่งปีหลังชะตาพลิก จากหน้ามือเปนหลังมือดีขึ้น เตรียมเป็นเศรษฐีใหม่ - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Friday, April 23, 2021


คนที่เ กิ ดราศีสิงห์ (17 ส.ค.-16 ก.ย.)
ครึ่งปีหลังสำหรับการงาน มีการเป ลี่ ยนแปลง ที่ดีขึ้นคุณมีโอกาสเป ลี่ ย นงานกะทั นหั น หรือเปลี่ยนแปลงไม่ทันตั้งตัว แต่จะเป็นการเป ลี่ ย นแปลงในทางที่ดีขึ้น
การเงินจะค่อยๆคลี่คลาย การเงินที่เ ค ยถู กหยิบยืมไปจะได้คืน และโอกาสของร า ยได้จะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ มีโอกาสเป็นเศ ร ษฐีใหม่
ความรักมีความลงตัว สร้างครอบครัว ลงหลักปักฐานปลายปีสามารถ มีงานมงคลได้ หรืออยากมีลูก สำหรับคนที่แต่งง า นแล้ว ก็สามารถมีได้เลย
คนที่เ กิ ดราศีกันย์ (17 ก.ย.-17 ต.ค.)
ด วงครึ่งปีหลัง มีการปรับเป ลี่ ยนไปในทางที่ดี ความสบายใจ ความลงตัว บางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเ รื่ อ งของงาน มีการเปลี่ยนหัวหน้า หรือใครที่อยากเปลี่ยนงาน สามารถเริ่มต้นได้ งานของคุณที่มีการติ ดต่ อเจรจาหรือคุ ยงานกับคนต่างประเทศ จะยิ่งส่งผลดี
การเงิน ไปได้ดีในภาวะแ บ บนี้มีโช คเ รื่ อ งการเงินดีขึ้น มีเงินก้อนเป็นกอบเป็นกำมีเกณฑ์ได้ห ยิ บจับเงินแสน
ความรัก อยู่ในเกณฑ์ไม่น่ ากังวล คุณสามารถประคับประคอง ความรักไปได้ อุปสรรคจะลดน้อยลง
คนที่เ กิ ดราศีพิจิกโช คลาภดี (17 พ.ย.-15 ธ.ค.)
การเจร จ ายังไม่ลงตัว ครึ่งปีหลังมีการเป ลี่ ยนแปลงติ ดอันดั บพระราหูเกี่ยวข้องเข้ามา พระราหูส่งผลดี มีความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลง มีความวุ่ นวายแต่ดี
การเงิน จังหวะด วงดาว ส่งผลดี ครึ่งปีหลังมีลุ้นเข้ามา มีโช คลาภเล็กน้อยเข้ามา หมั่นทำบุญบริจ า คเกี่ยวกับแสงสว่าง เติมน้ำมันตะเกียง บริจาคหลอดไฟ ทำบุญเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลด้วย
ความรัก ต้องเตื อ น จังหวะด วงดาวมีปั ญหา การพูดคุยกันเ รื่ อ งจุกจิกกวนใจ แต่ถ้าพื้นฐานดีอยู่แล้ว ไม่น่าห่วงอะไร
คนที่เ กิ ดราศีธนู (16 ธ.ค.-14 ม.ค.)
ครึ่งปีหลังนี้เอาตัวร อ ดได้ด วงดีขึ้นพ้นเคราะห์แล้วเ รื่ อ งการทำงานก้าวหน้า เริ่มต้นอะไรใหม่เ ปิ ดร้านทำธุรกิจใหม่ ทำหลายอย่างมีโอกาสดีเข้ามา มีโครงการเข้ามาด วงดาวที่เข้ามา เป็นด วงใหญ่ ส่งผลให้เหนื่อยขึ้นภ า ระเยอะ ความเครี ย ดเยอะ แต่ความสำเร็ จก็เยอะตามมาด้วยเช่นกัน
การเงิน ส่งผลดี ความมั่งคั่งร่ำร ว ย เงินทองไหลมาเทมา มีโอกาสของร า ยได้พิเศษ เป็นร าศีที่เครดิตดี
ความรัก อยู่ในจุดที่ลงตัว อะไรที่ไม่ใช่จะออกจากชีวิตคุณไป ทำบุญสาธารณประโยชน์ โรงพย าบาลโรงเรียนจะดีมาก
คนที่เ กิ ดราศีกุมภ์มีโช คลาภเด่น (14 ก.พ.-14 มี.ค.)
ข่ า วดีด วงดีขึ้นเยอะ ในเ รื่ อ งของการทำงาน มีตัวช่วยอะไรที่ติ ดขัดลองปรึกษาผู้ใหญ่คุ ณ จะมีตัวช่วยที่ดี มีสิ่งใหม่ๆ เข้ามา ยอมเหนื่อย แต่ความเหนื่อยจะคุ้มค่า นำความสำเร็ จมาสู่ราศีกุมภ์แน่นอน
การเงิน เงินไหลมาเ ท ม ามีโอกาสเ รื่ อ งความสำเร็จเ รื่ อ งการเงินเป็นร าศีคนรวย 2020 ได้มาแล้วแบ่งเงินบริจ า คด้วย มีทั้งโช คลาภ และทุกขลาภ ความรักกลางๆ คนที่มีคู่ไม่น่าห่วง

คนที่เ กิ ด 5 ราศีครึ่งปีหลังชะตาพลิก จากหน้ามือเปนหลังมือดีขึ้น เตรียมเป็นเศรษฐีใหม่

Post Bottom Ad