บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเข้าแล้ว เมษา 6 เด้ง - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 3, 2021


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า
ล่ าสุด บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เดือนเมษายน 2564

ความช่วยเหลือในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐหรือบัตรค นจน 6 ร ายการดังต่อไปนี้
สำหรับเดือนเมษายน สามารถ รูดซื้อสินค้าได้ตามปกติ 200-300 บ าท
และสำหรับความคืบหน้ า การเปิ ดลงทะเบี ยนบัตรค นจน
เพจ สวั สดิการ ทันข่าว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า
สิทธิทุกสิทธิใน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ยังใช้ได้ตามปกติทุกๆเดือน
ส่วนการเปิ ดรับลงทะเบี ยนทำบัตรสวั สดิการฯรอบใ หม่
ยังต้องติ ดต ามข่ าวส ารหลังจบโครงการ เร าชนะ เงิ นเร าชนะหมดเขต 31 พค 64

ภาพจาก สวัสดิการ ทันข่าว

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเข้าแล้ว เมษา 6 เด้ง

Post Bottom Ad