อัพเดท ล่าสุด เ รื่องเพิ่มเราช นะเป็น6เ ดือน - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Tuesday, April 13, 2021


สำหรับมีข้อเรียกร้ องอย ากให้ ทางกระทร วงการคลังหรือทางรั ฐบ าลเพิ่มระยะเวลาการเยี ยวย าโครงการเร าชนะ เป็น 6 เดือน
ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับโครงการเร าชนะเป็นโครงการเยี ยวย าสำหรับ ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา cv ในรอบใหม่นะครับเป็นรอบ 2 ที่เกิ ดขึ้นอยู่ในตอนนี้
ซึ่งก็ทำให้ทุกภาคส่วนหรือประชาชนเดื อดร้ อนนะครับไ ม่ว่าจะเป็นลู กจ้ างน ายจ้ างต่ างๆร้ านค้ าร้ านข ายนะ
จนทางกระทร วงการคลังหรือทางหน่วยงานรั ฐบ าลจึงได้ออกโครงการนี้มาเพื่อช่วยบรรเทาให้ประชาชน ผ่อนคลายในสภาวะที่บ างท่านก็ต กงานกัน
ก็อย่ างที่เกริ่นไว้ใน หัวข้อเรื่องว่า มีคำถาม ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ ว่ามีการ เรียกร้ องให้เพิ่มระยะเวลาโครงการเร าชนะเป็น 6 เดือน
ว่าทางประชาชนมีความเห็นอย่ างไรบ้ าง ก็เสี ยงตอบรับ ส่วนมากร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ก็เห็นดี
ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มนะครับ แต่ถ้าหากว่า ลองคิด ดูอีกทีนึงนะคะถ้าสมมุติว่า เปลี่ยนจากการขย ายโครงการเร าชนะ 6 เดือน
แล้วขอเปลี่ยนเป็นเงิ นสดแทน อันไหนดีกว่ากัน ซึ่งในข้อเสนอพวกนี้
ชาวโซเชียลต่ างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
ล่าสุด นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง ก็ได้ออกมาตอบแล้วเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิ นคนละ 7,000 บ าท ราว 30-35 ล้านคน
นายอาคม เผยถึงมาตรการ “เร าชนะ” ที่ออกมาในรอบนี้ที่จะให้เงิ นคนละ3,500 บ าท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็น 7,000 บา ทโดยยืนยันว่า
นี่คือมาตรการเพื่อดูแลอย่ างครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มซึ่งได้รับผลกระทบ
ซึ่งยืนยันไ ม่มีการเพิ่มเป็น3หรือ6เดือนแน่นอน เนื่องจากงบประมาณไ ม่เพียงพอ
เร าแยกไ ม่ได้ว่า จุดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการแพร่กระจ าย สู่กี่จังหวัด ถึงแม้บ างจังหวัดอาจไ มได้รับผลกระทบ
แต่มันมีผลกระทบทางอ้อม มาตรการนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป อย่ างไรก็ตาม
เร าก็มีเกณฑ์การช่วยเหลือให้ตรงจุ
เช่น บ างกลุ่มอาจจะมีระบบเงิ นเดือนอยู่แล้วที่รองรับความเดื อดร้ อนตรงนี้
เช่น ขรก รั ฐวิสาหกิจ และแร งงานในระบบ ที่ลงทะเบี ยนกับประกันสังคม ก็มีมาตรการดูแลอยู่แล้ว

อัพเดท ล่าสุด เ รื่องเพิ่มเราช นะเป็น6เ ดือน

Post Bottom Ad