เพิ่มอีก 6 จังห วัด มีคำสั่งให้ป ระชา ชนใส่ ห น้ากากออก จากบ้าน - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 24, 2021


สำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ที่พบผู้ติด CV-19 จำนวนมาก หลายจังหวัดจึงหามาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจาย ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 เม.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) รายงานจังหวัดที่มีบทลงโท ษ กรณีประชาชนไม่ใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถานและสถานที่สาธารณะรวม 42 จังหวัด
ประกอบด้วย ภาคกลางและภาคตะวันออก 13 จังหวัด ได้แก่
กาญจนบุรี (เฉพาะตลาด ตลาดนัด ตลาดน้ำ)
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี
สุพรรณบุรี
อยุธยา
สมุทรสาคร
ลพบุรี
สมุทรปราการ
ประจวบคีรีขันธ์
ชลบุรี
สระบุรี
ตราด
นนทบุรี
ภาคใต้ 11 จังหวัด ได้แก่
สุราษฎร์ธานี
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สตูล
สงขลา
ยะลา
ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่
สุโขทัย
ตาก
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
ลำพูน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด ได้แก่
ยโสธร
หนองคาย
อุบลราชธานี
ชัยภูมิ
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
อุดรธานี
เลย
อำนาจเจริญ
บุรีรัมย์
นครพนม
สำหรับมาตรการลงโท ษในการไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขึ้นอยู่แต่ละจังหวัดจะกำหนดออกมา ทำตามมาตรการป้องกันด้วยนะคะ

เพิ่มอีก 6 จังห วัด มีคำสั่งให้ป ระชา ชนใส่ ห น้ากากออก จากบ้าน

Post Bottom Ad