พิมรี่พาย ลั่นจะไม่ห ยุดทำความดี - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Wednesday, April 7, 2021


เป็นอีกเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่ างมาก ไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกจับตามองไปทุกเรื่องสำหรับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง
พิมรี่พาย ที่ไหนตอนนี้ผันตัวมาเป็นผู้บริหารค่ายเพลง และนอกจากการทำธุรกิจแล้ว เธอก็ยังเป็นยูทูปเบอร์ ที่ชอบ
ทำ Content เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมเป็นชีวิตจิตใจ

แต่ไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็จะมี คนบางกลุ่มที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ ในการทำดีของเธอ เช่ นเดียวกับล่าสุดที่ ได้ช่วยเหลือ
ชาวบ้ านโดยการขุดเจาะน้ำบาดาล ให้ชาวบ้ านได้ใช้กัน ในพื้นที่ที่ มีปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ำใช้

แต่ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาพูดประมาณว่า มีขนาดเล็ก และไม่ได้มาตรฐาน และสภาพพื้นที่ไม่ใช่โซนที่ข าดแคลน
น้ำผิวดิน บ่อลึกแค่ 40 เมตร ช่วยชาวบ้ านได้แค่ 1-2 ครัวเรือน

อย่ างไรก็ตาม พิมรี่พาย ยืนยันจะทำความดีต่อไป ไม่ต้องห่วงว่าเธอจะหยุดทำพิมรี่พาย ลั่นจะไม่ห ยุดทำความดี

Post Bottom Ad