บัตรส วัสดิการแห่งรัฐ เตรียมเปิดลงทะเบียนใหม่ ต้ องเผยรายได้ทั้งครอบค รัว ส กัดคนจนไม่จริง - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Sunday, April 25, 2021


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมเปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด รอบนี้เผยรายได้ทั้งครอบครัว ดูจากรายได้ครัวเรือนเป็นหลัก แก้ปัญหาคนจนไม่จริง เตรียมประชุมสรุปเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ
วันที่ 23 เมษายน 2564 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า…..นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ปี 2564 กระทรวงการคลัง จะทบทวนสิทธิผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากต้องเลื่อนการพิจารณามาเรื่อย ๆ เนื่องจาก ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ แต่ยังไม่สามารถระบุวันลงทะเบียนได้ เพราะตอนนี้อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาเป็นหลักคือเรื่องของรายได้ โดยจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
ด้านนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า… ปีนี้จะมีการทบทวนสิทธิรอบใหม่ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 13.8 ล้านคน โดยจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง หลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ช่วงเดือนมีนาคม 2564 เพื่อเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ และประชาชนทั่วไป เข้ามาสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และหลังจากนั้น จะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการในทุก ๆ ปี เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้มีการเปิดทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรมานานกว่า 2-3 ปีแล้ว
โดยคนกลุ่มเดิมที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ก็จะต้องเข้ามาลงทะเบียนทบทวนใหม่ทุกคน เนื่องจากก่อนหน้านี้เกิดปัญหา เช่น คนได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการ แต่ปัจจุบันได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว หากเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ คนกลุ่มนี้ก็จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ ทำให้คนที่จนจริงได้รับสิทธิเพิ่มมากขึ้น

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้อำนวยการ สศค. ระบุอีกว่า… การเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ กระทรวงการคลังจะกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขรับสิทธิใหม่ โดยจะดูเรื่องเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเป็นหลัก ต่างจากการรับสิทธิบัตรสวัสดิการที่ผ่านมา ที่พิจารณาเกณฑ์รายได้เป็นรายบุคคล เพื่อป้องกันปัญหาคนจนไม่จริงสมัครขอรับสิทธิ ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่พิจารณารายได้ของครอบครัวจะมีการหารือเพื่อสรุปอีกครั้ง
ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ

บัตรส วัสดิการแห่งรัฐ เตรียมเปิดลงทะเบียนใหม่ ต้ องเผยรายได้ทั้งครอบค รัว ส กัดคนจนไม่จริง

Post Bottom Ad