ใครยังไ ม่เคยไ ด้ เ ราชนะ บ้า ง ลงทะเบี ยนวันนี้วันสุดท้าย - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 10, 2021


ลงทะเบียนวันสุดท้าย “เราชนะ” สำหรับกลุ่มภาวะพึ่งพิง ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง โดยจะรู้ผล 28 เม.ย. และเตรียมรับเงิน 7,000 บาทรวดเดียว 30 เม.ย.นี้
เกาะติดมาตรการ “เราชนะ” สำหรับวันนี้นอกจากกลุ่มกลุ่มพิเศษ และกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ภาครัฐได้เปิดรับลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ

โดยการใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด และปิดรับลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งประกาศการตรวจสอบสิทธิเมื่อ 5 เมษายน 2564 และได้จ่ายเงินเยียวยาในวันที่ 9 เมษายน 2564 นี้แล้ว
นอกจากนี้ยังมีอีกกลุ่มหนึ่ง นั่นคือ ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ คือ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้ และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ที่เปิดรับลงทะเบียนวันนี้ (9 เมษายน 2564) เป็นวันสุดท้าย

โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นการตรวจสอบข้อมูล และจะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และจะได้รับการโอนเงินเยียวยารวดเดียวทั้งหมด 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์การ์ด (Smart Card) ได้กับผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน เป็นต้นไป
ทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงสามารถใช้สิทธิเงินเยียวยาได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเงินเยียวยาดังกล่าวไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถโอนไปยังบัญชีอื่นๆ
อย่างไรก็ตามสามารถตรวจสอบสถานะเราชนะลงทะเบียน และตรวจสอบเช็คสิทธิเราชนะ ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ
02-111-1144 กด 2 – 24 ชั่วโมง
ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ
02-109-2345 กด 3 – 24 ชั่วโมง
คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ และข้อเสนอแนะโครงการฯ
02-273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 จ – ศ. 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง
02-111-1144
การใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
02-109-2345 จ – ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน
02-111-9999 กด 3 – 24 ชั่วโมง

ใครยังไ ม่เคยไ ด้ เ ราชนะ บ้า ง ลงทะเบี ยนวันนี้วันสุดท้าย

Post Bottom Ad