เปิดวิธี ตรวจ สอ บ.สิทธิ เรา ชนะ รอบใหม่ เช็คก่อน ยื นยัน - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 24, 2021


สวัสดีค่ะทุกๆท่านวันนี้เราก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์หรือไม่เช็คสิทธิ์ของมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือรวมไปถึงเกษตรกร
ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับโครงการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันที่ผ่านมารัฐก็จะเปิดเว็บไซต์ที่ช่วยเหลือก็คือเราชนะเป็นกลุ่มพิเศษที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งภาครัฐก็จะมีการให้ลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ
ในที่ผ่านมาก็จะมีมาตรการการลงทะเบียนแบบคัดกรอง 10 ส่วนท่านที่จะได้รับเงินเยียวยา 7000 บาทโดยจะเป็นกลุ่มประชาชนบุคคลที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะให้ลงทะเบียนและตรวจสอบสถานะพบว่าผ่านเกณฑ์คัดกรองแล้วก็จะสามารถรับเงินเยียวยาได้
ดูวิธีการตรวจสอบหรือกรอกข้อมูลนะคะ
ก็ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเป็นการตรวจสอบสถานะซึ่งในการกรอกข้อมูลก็จะประกอบไปด้วยหมายเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลภาษาไทยวันเดือนปีเกิดให้ตรงตามบัตรประชาชนจากนั้นให้กดปุ่มตรวจสอบสถานะนะคะ
ในส่วนของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนท่านสามารถเข้าไปสอบถามกับทางธนาคารกรุงไทยในกรณีท่านไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้กดประชาชนกลุ่มนี้ผู้ที่ต้องการ ความช่วยเหลือได้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักและอาศัยได้
และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือก็จะมีหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือ Support ออกเคลื่อนที่เพื่อให้ได้ลงทะเบียนกันทั่วถึงนะคะทั้งนี้ที่ผ่านการลงทะเบียนมาตราเราชนะอาจไม่ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มภาครัฐจึงได้แก้ไขด้วยการเปิดให้ประชาชนผู้ที่มีสมาร์ทโฟน
โดยจะมีผลต่อการได้รับสิทธิ์การเยียวยาผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังเป็นช่องทางสำคัญในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่เข้าร่วม

สำหรับผู้ใดที่ไม่เข้าใจท่านก็สามารถเดินทางไปสอบถามกับธนาคารที่ร่วมด้วยก็คือก็จะเป็นธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและ. บริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยก็ติดต่อสอบถามที่หมายเลข 02-1111122

เปิดวิธี ตรวจ สอ บ.สิทธิ เรา ชนะ รอบใหม่ เช็คก่อน ยื นยัน

Post Bottom Ad