ผู้ว่าฯนน ท์ สั่งงด ออกจากบ้า น - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 24, 2021


วันที่ 24 เม.ย.64 จังหวัดนนทบุรี ออกคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1121/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37) มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ข้อ 1. ปิดสถานที่
ข้อ 2. ห้ามใช้อาคารของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน ห้ามทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เกิน 10 คนขึ้นไป
ข้อ 3. เปิดสถานที่ภายใต้มาตการฯ
ข้อ 4. กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรค หากไม่สวมหน้ากากอนามัย มีโทษปรับ 20,000 บาท
ข้อ 5. ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหะสถานหลังเวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันถัดไป
ข้อ 6. ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนจัดให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน งด ทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ
ข้อ 7 ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1019/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ในข้อ 4 – 8 โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ คำสั่งของจังหวัดนนทบุรีทุกฉบับ คำนึงถึงการป้องกันโรคควบคู่ไปกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนมีความเชื่อมั่น และเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน
ทั้งนี้ประกาศดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

คำสั่งผู้ว่านนท์

คำสั่งผู้ว่า

อย่างไรก็ตามแต่ละจังหวัดจะมีมาตรการอย่างไรรอฟังคำสั่งจากท่านผู้ว่าอีกทีครับ
ขอบคุณ ข่าวสด

ผู้ว่าฯนน ท์ สั่งงด ออกจากบ้า น

Post Bottom Ad