รวย ฟ้าผ่าบุญ พาวาสนา ส่ง - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Sunday, April 4, 2021


หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เปิ ดด วง คนเ กิด 3 วันนี้ ช่วงนี้”ดว งดี- รว ยฟ้าผ่ า- บุญพาวาสนาส่ง”
จะมีวันไหนบ้ าง มีเกณฑ์รับทรั พย์ รับเงิ นแสนเงิ นล้ าน หมดหนี้หมดสิ น

วันแรกเลยได้แก่ท่านที่ เกิ ดวันพฤหัสบดี ต้องบอกว่าวันพฤหัสบดีในช่วงระยะปี 2564
ต้องบอกว่าเป็นปีที่ดีมากๆ เพราะตำแหน่งกาลโยค เป็นตำแหน่งที่ให้คุณแก่ท่านอย่ างสูงสุด
เป็นวันธงชัยเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนเกิ ด วันพฤหัสบดี จะบุญพาวาสนาส่งจริงๆ
ตามพื้นด วงต้องบอกว่า คนที่เกิ ดในวันพฤหัสบดี เมื่อเล็กๆจะได้รับความสุขสบาย
แต่จะไม่ได้อยู่บ้ านเกิด ของตนเอง จะต้องไปอยู่ต่างบ้ านต่างถิ่น จะได้ดีที่อื่น

สำหรับท่านที่ เกิ ดวันศุกร์ ต้องบอกว่า เป็นวันที่ด วงชะต า เรื่องการเ งินจะดีมากในช่วงนี้
มีโอกาสจับเ งินแสนเงิ นล้ านได้อย่ างชัดเจน วาสนาคนที่เกิ ดในวันศุกร์ ตอนเด็กๆอาจจะได้รับความลำบาก
พึ่งญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ มักมีความเดือดร้อน เพราะพวกพ้องและพี่น้อง
ในชีวิตจะมีความเดือดร้อนอย่ างใหญ่ 2 ครั้ง เป็นอย่ างน้อย ชีวิตคนที่เกิ ดในวันศุกร์
จะได้รับความสุขสบ าย ในบั้นปล าย ในวัยชร า ถ้าเป็นนักบวช หรือใฝ่ทางศาสนา

สำหรับท่านที่ คนเ กิดวันอาทิตย์ ตามตำร าต าของพม่านั้น เป็นวันอธิบดีเลยทีเดียว
สำหรับวาสนาของคนที่เกิ ดในวันอาทิตย์ต้องบอกว่าเมื่อเล็กๆ มักจากบิด า ม ารด า
ไปอยู่กับผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้อง แต่จะไปอยู่แห่งหนใด ก็จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเสมอ
ขอบคุณข้อมูล today.line.me

รวย ฟ้าผ่าบุญ พาวาสนา ส่ง

Post Bottom Ad