10 จังหวัด วันนี้ - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Wednesday, May 5, 2021


การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -1 9 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด
1 กรุงเทพมหานคร 789 ราย
2 นนทบุรี 249 ราย
3 สมุทรปราการ 226 ราย
4 ชลบุรี 110 ราย
5 สุราษฎร์ธานี 65 ราย

6 สมุทรสาคร 55 ราย
7 ปทุมธานี 50 ราย
8 เชียงใหม่ 40 ราย
9 สงขลา 36 ราย
10 นครศรีธรรมราช, ปัตตานี 32 ราย

ทั้งนี้ กทม.อันดับ 1 ย อ ด พุ่งขึ้น จับตา สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ปทุมธานี สงขลา นครศรีธรรมราช และปัตตานี ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้
สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม โ ค วิ ด จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

10 จังหวัด วันนี้

Post Bottom Ad