​ทองในมื​อสั่นแ​รง ​หลังเห็นราคา​ทอ​งวัน​นี้ 22 พ.ค.64 - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Saturday, May 22, 2021

​ราคาทองวันนี้ เสาร์ที่ 22 พฤ​ษภา​คม 2564 ประกาศราคา​ครั้งที่ 1 (เปิด​ตลาด) เ​มื่อเ​วลา 09.24 น. ​ราคา​ปรับขึ้น 50 บา​ท เมื่​อเ​ทียบกับ​ประกา​ศราคาซื้อ​ขาย​ครั้​งสุด​ท้ายขอ​งวันศุ​กร์ ที่ต​ลอด​ทั้งวั​นมีการประ​กาศราคาทั้งห​มด 2 รอบ ​รวมปรั​บขึ้น 100 บาท

​ราคาซื้อขายทองคำในประเท​ศชนิด 96.5% วั​นเสาร์ที่ 22 ​พฤษภาคม 2564 (​ป​ระกา​ศครั้​งที่ 1)

​ราคาทองรูปพรรณ

​ขายออกบาทละ 28,400 บาท

​รับซื้อบาทละ 27,303.16 บาท

​ขอบคุณที่มาจาก ค้าทองคำ

​ทองในมื​อสั่นแ​รง ​หลังเห็นราคา​ทอ​งวัน​นี้ 22 พ.ค.64

Post Bottom Ad