3 กลุ่ม รับเงิน 7 พฤษภาคม 64 - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Wednesday, May 5, 2021


เมื่อวันที่ 5 พฤภาคม เพจ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า
1 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3 เบี้ยความ พิ การ โอนจ่ายเข้าบัญชีในวันที่ 7 พ.ค.64
ค่าป่วยการอสม.อสส.1,000 บาท
-โอนจ่ายเข้าบัญชีในวันที่ 14 พ.ค.64
-ค่าเสี่ยงภัยโควิดอสม.,อสส. 500 บาท
-โอนจ่ายเข้าบัญชีในวันที่ 18 พ.ค.64 (งวดของเดือนเม.ย.64)
ผู้ พิ การที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการ จะได้รับเงิน 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการฯ ทุกวันที่ 22 ของเดือน สิ้นสุดในเดือน ก.ย.64
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง กำหนดการจ่ายเดิม (เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด,เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยความ พิ การ) เงินจะเข้าทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่เดือนพ.ค.64 วันที่ 10 เป็นวันหยุดประจำภาคของทางภาคอีสาน นับเป็นวันหยุดราชการ และในวันที่ 11 พ.ค.64 เป็นวันพืชมงคล

ดังนั้นจึงเลื่อนการจ่ายมาเป็นวันที่ 7 พ.ค.64 แทน อสม.,อสส. จะได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยเพิ่มอีกเป็น 3 เดือน คือเดือนเม.ย.-มิ.ย.64 แต่ถ้าโควิดยังระบาดและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อาจจะมีลุ้นได้ต่ออายุไปอีก
โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3 กลุ่ม รับเงิน 7 พฤษภาคม 64

Post Bottom Ad