ปิดตำ นวน 33ปี บ.เวิ ลด์อิเ ล็คทริค ประ กาศปิดกิจ การ ค นนับพันตกงาน - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Monday, May 3, 2021


เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 64 เพจเฟซบุ๊ก "ข่าวสารชลบุรี-ระยอง" ได้เผยแพร่เอกสารของ บริษัท เวิลด์อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ 236 หมู่ 2 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้ออกหนังสือประกาศแจ้งต่อพนักงานในบริษัท โดยระบุว่าหนังสือแจ้งล่วงหน้าเรื่องการเลิกจ้างเนื่องจากการปิดกิจการบริษัท
บริษัทได้เริ่มดำเนินการในปี 2531 จนถึงปีนี้ครบรอบ 33 ปีไปแล้วแต่จากเศรษฐกิจของตลาดการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และเนื่องจากความต้องการของตลาดลดลงและภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่องทั่วโลกจึงเป็นสถานการณ์ยากลำบากที่จะดำเนินการต่อไปได้
สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องต้นทุนสะสมของโรงงานค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐส่งผลกระทบให้การส่งออกของไทยย่ำแย่ลง และด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รายล้อม บริษัท เวิลด์อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัดนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องถึงแม้ได้มุ่งเน้นการดำเนินกิจการในธุรกิจ EMS และได้ปฏิรูปโครงสร้างของกิจการ เช่นการลดต้นทุนการผลิตและได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพกิจการไปแล้วแต่ก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เกิดผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้
ดังนั้นจึงได้พิจารณาตัดสินว่าเป็นเรื่องยากลำบากที่จะปรับปรุงต่อไปในอนาคตบริษัทเวิร์ลพูลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดจะยุติกิจการอย่างเป็นทางการณวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ดังกล่าวมาแล้ว จึงขออภัยด้วยความจริงใจต่อพนักงานทุกท่านที่ทำงานอยู่ที่บริษัทเวิลด์อิเล็คทริคประเทศไทยจํากัดแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดทุกท่านในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ที่จะถึงนี้ดังนั้นณที่นี้จึงแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเรื่องการเลิกจ้างไว้ล่วงหน้า
ทั้งนั้นบริษัทจะทำการชำระค่าแรงและค่าสินไหมต่างๆ ทั้งหมดอันอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายให้กับพนักงานจนกระทั่งวันสุดท้ายของการทำงานตามเงื่อนไขในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานซึ่งจะรวมถึงค่าสินไหมทดแทนการเลิกจ้างคำนวณตามระยะเวลาการจ้างงานและค่าสินไหมทดแทนสำหรับวันหยุดประจำปีที่ยังไม่ได้ถูกใช้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2554

ทั้งนี้ บริษัท เวิลด์อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทฯที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท Manufacturing and Sub-Contractor of Television ผลิตสินค้าประเภท AV และ PC มานานกว่า 30 ปีในประเทศไทย ให้บริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การติดตั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงการประกอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น

ปิดตำ นวน 33ปี บ.เวิ ลด์อิเ ล็คทริค ประ กาศปิดกิจ การ ค นนับพันตกงาน

Post Bottom Ad