เงื่อนไข ค ร ม.เคาะแล้ ว เรา ช นะ-ม.33เรารัก กัน แจกวั นไหนใครได้เท่าไร - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Tuesday, May 11, 2021

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค โ ค วิ ด-19 ระลอกเดือนเมษายน เพิ่มวงเงินให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการ "เราชนะ" และ "ม33 เรารักกัน" อีกคนละ 2,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 1,000 บาท

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะมีจำนวน 32.9 ล้านคน และโครงการ ม33 เรารักกัน มีจำนวน 9.27 ล้านคน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ใช้งบประมาณกว่า 85,500 ล้านบาท

ไทม์ไลน์การโอนเงิน

สำหรับไทม์ไลน์การโอนเงินของทั้ง 2 โครงการดังกล่าว มีดังนี้

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง"

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าบัตรประชาชน (กลุ่มเปราะบาง)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการ ม33 เรารักกัน : โอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ทุกโครงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

4 มาตรการ เยียวยา

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังเตรียมดำเนินการอีก 4 มาตรการ หลังสถานการณ์ โ ค วิ ด - 1 9 คลี่คลาย โดยจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ได้แก่

คนละครึ่ง เฟส 3

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โครงการ "เพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ"

โครงการ "ยิ่งใช้ ยิ่งได้"

ทั้งนี้ 4 มาตรการดังกล่าว ประชาชนจะสามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง 1 คนต่อ 1 ่โครงการเท่านั้น

เงื่อนไข ค ร ม.เคาะแล้ ว เรา ช นะ-ม.33เรารัก กัน แจกวั นไหนใครได้เท่าไร

Post Bottom Ad