เริ่มพรุ่งนี้ งดออกจากบ้าน4ทุ่มถึงตีสี่ - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Tuesday, May 4, 2021


วันที่ 3 พ.ค.2564 ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 33/2564 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผวจ.ภูเก็ต พล.ต.ต. ภรศักดิ์ นวนหนู ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกอบจ.ภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
นายณรงค์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ เรื่องขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหะสถานช่วงเวลา 22.00 น.-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นการขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่จำเป็นเดินทาง ส่วนผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็สามารถออกมาทำธุระได้ ซึ่งจะออกประกาศจังหวัดเพื่อที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ วันที่ 4 พ.ค. 2564) เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการขอความเห็นชอบในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจ.ภูเก็ต ด้วยวิธีคัดกรองที่ด่านท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย และทางเรือ โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่เดินทางหลังวันที่ 15 พ.ค.2564 โดยมติที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการ หากทาง สปสช. ไม่สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ ทางจังหวัดก็จะได้ดำเนินการตามมติที่ได้อนุมัติไว้แล้ว
ขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศโดยเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในจ.ภูเก็ต ลดลง ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของจ.ภูเก็ต สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานว่า ในวันนี้ 3 พ.ค.64 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 25 ราย รวมสะสม 463 ราย

เริ่มพรุ่งนี้ งดออกจากบ้าน4ทุ่มถึงตีสี่

Post Bottom Ad