​สรุป​มาให้แล้ว บั ต​รคน​จ​ น - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Tuesday, May 11, 2021

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ตามติดมาตรการเยียวยาโควิดรอบ 3 ที่ปัจจุบันมีหลายมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ค วิ ด-1 9

ทั้งนี้ ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่ประมาณ 13.65 ล้านคน จะได้สิทธิในโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 เป็นการเพิ่มค่าครองชีพให้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรบัตรคนจน เดือนละ 200 บาทต่อคน โดยรัฐจะจ่ายเงินเยียวยาทั้งหมด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นจนไปเดือนธันวาคม 2564 รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินเยียวยาไม่ใช่เพิ่ม 1,200 บาท ตามที่หลายเว็บไซต์หรือสื่อโซเชี่ยลมีเดียบางแห่งที่เข้าใจผิด และลงข้อมูลผิดพลาด โดยหมายความในรอบเดือนมิถุนายน 2564 สิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงเดิม และจะได้รับเงินมากขึ้นในเดือนถัดไป คือ เดือนกรกฎาคม 2564

ขณะที่ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ ว่า ในส่วนของมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 และยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่เป็นโครงการกระตุ้นกำลังซื้อในระยะที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 หรือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมสองมาตรการดังกล่าว เนื่องจากถือว่าได้รับการเยียวยาแล้ว

​สรุป​มาให้แล้ว บั ต​รคน​จ​ น

Post Bottom Ad