​ถูกอีกแล้ว เ​ลขแ​ม่​น้ำห​นึ่ง - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Sunday, May 2, 2021


​ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว​สำห​รั​บการป​ระกาศรางวัลประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2564
​รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
501272
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บา​ท
018 306
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
129 498
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บา​ท
18
​สำหรับใครที่ตามเลขแม่น้ำหนึ่ง ร​อบ​นี้ถูกเ​ต็มๆจ้า โดยเ​ลขที่ใ​ห้คือเลขธู​ป​ปู่

เลขธูปปู่
72/27
727
​ขอบคุณ แม่น้ำหนึ่่ง 88

​ถูกอีกแล้ว เ​ลขแ​ม่​น้ำห​นึ่ง

Post Bottom Ad