ชะลอเราเที่ยวด้วยกันให้เราชนะแทน - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Monday, May 3, 2021


เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมเพจเฟซบุ๊กสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อความว่า
จากกรณีข่าวการเตรียมเปิดโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส3 และ“ทัวร์เที่ยวไทย”
ในเดือนพฤษภาคมนี้ (ตามมติ ครม. 23 มี.ค.64) ซึ่งมีความขัดแย้งกับประกาศของศบค.

ที่ขอความร่วมมือให้ประชาช นงดเดินทางข้ามจังหวัด ตามมาตรการควบคุมและป้องกัน
การแพ ร่ระบาดของโร ค CV นั้น นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
เผยว่า เมื่อ ศบค. มีคำสั่งล่ าสุดขอให้ประชาช นงดการเดินทางเพื่อป้องกันและควบคุมการแ พร่ระบ าดของโ รค CV
ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงอาจจะชะลอโครงการออกไปก่อน โดยในสัปดาห์หน้า
ค าดว่าไม่เกินวันศุกร์ที่ 14 พ.ค.นี้ ผู้ว่าฯ ททท.จะหารือกับ รั ฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน

ว่าจะเลื่อนโครงการนี้ออกไปเป็นวันที่เท่าไร หรือควรมีการดำเนินการอย่ างไรต่อไป
เพราะจะต้องแจ้งให้สภาพัฒน์ทราบด้วย เนื่องจากโครงการมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณ
และระยะเวล าในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มี.ค.64 ครม.มีมติเห็นชอบโครงการ “เร าเที่ยวด้วยกัน” ระยะที่ 3

แต่เมื่อมีมาตรการควบคุมและป้องกันการระบ าดของโร ค CV ระลอกเมษายน ทางผู้ว่าฯ ททท. และ รมว.ท่องเที่ยวฯ
จึงเตรียมหารือกันอีกครั้งเพื่อปรับโครงการดังกล่ าวทั้งสองโครงการ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์การระบ าดของโร ค CV ในปัจจุบัน
ขอบคุณข้อมูล today.line.me

ชะลอเราเที่ยวด้วยกันให้เราชนะแทน

Post Bottom Ad