เปิดจังหวัด ติดสูงสุด - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Tuesday, May 4, 2021


การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด - 19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด
จํานวนผู้ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม โ ค วิ ด จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ อันดับที่1 คือ กทม.

เปิดจังหวัด ติดสูงสุด

Post Bottom Ad