ประกาศด่วน ร้านค้าและผู้ใช้สิทธิโครงการเราชนะ - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Tuesday, May 4, 2021


เมื่อวันที่ 3 เมษายน เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประกาศด่วน! แจ้งเตือนร้านค้าและผู้ใช้สิทธิโครงการเราชนะ "อย่าทุจริต" โดนสั่งระงับสิทธิแล้ว กระทรวงการคลัง เผยได้ระงับสิทธิผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะแล้ว 161 ราย
เนื่องจากทำผิดเงื่อนไขโครงการ พร้อมจัดส่งข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ขยายผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป และได้ระงับสิทธิผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะชั่วคราวเพิ่มเติมจำนวน 2,744 ราย

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์
เนื่องจากพบธุรกรรมที่ผิดปกติและเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ ซึ่งผู้ถูกระงับสิทธิโครงการชั่วคราว ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงมายังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการเราชนะ) ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยดำเนินการตามขั้นตอนผ่านนแอปฯ ถุงเงิน หากเกินระยะเวลาที่กำหนด อาจเสียสิทธิการเข้าร่วมโครงการภาครัฐและถูกตรวจสอบขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สอบถามสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02273 9020 ต่อ 3595 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ประกาศด่วน ร้านค้าและผู้ใช้สิทธิโครงการเราชนะ

Post Bottom Ad