10 จั งหวัดเยอะสุด - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Monday, April 26, 2021


การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564 รายงานว่า
รายงาน 10 จังหวัดอันดับพบ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด
จํานวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 26 เม.ย. 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

1.กรุงเทพมหานคร 901 ราย
2.สมุทรปราการ 110 ราย
3.ชลบุรี 104 ราย
4.นนทบุรี 97 ราย
5.เชียงใหม่ 84 ราย

6.สุราษฎร์ธานี 59 ราย
7.สมุทรสาคร 57 ราย
8.นครปฐม 46 ราย

9.สงขลา 38 ราย
10.เพชรบุรี 34 ราย

10 จั งหวัดเยอะสุด

Post Bottom Ad