คลังเตรียม งบกว่า 3 แ สนล้า น - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Monday, April 26, 2021


วันที่ 26 เมษายน 2564 กระทรวงการคลัง ได้ติดตามสถานการณ์การ CV-19 และสถานการณ์ด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ และมีการดำเนินมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการใดๆ ในระยะต่อไป กระทรวงการคลังจะพิจารณาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณสำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ CV-19 กว่า 3 แสนล้านบาท
โดยในส่วนของมาตรการของกระทรวงการคลังที่จะพิจารณาดำเนินการ จะเป็นการช่วยอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ลดภาระของประชาชนและกระตุ้นการใช้จ่าย และการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไป

ที่มา สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

คลังเตรียม งบกว่า 3 แ สนล้า น

Post Bottom Ad