ล งทะเบียนด่วน ปล่อย200,000 ดอ กเบี้ยไม่ถึง1บ. - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Monday, April 5, 2021


เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังธนาคารออมสินออกสินเชื่อ วงเงินสูงสุด 200,000 ดอกเริ่ม0.5%ต่อเดือน ไม่มีงานทำก็กู้ได้ เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ
หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ

-วงเงินสูงสุด2แสนบาท
-ดอกเบี้ย0.5%-1.0%ต่อเดือน
-ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
-ผ่อนนาน 3 ถึง 8 ปี

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน

ล งทะเบียนด่วน ปล่อย200,000 ดอ กเบี้ยไม่ถึง1บ.

Post Bottom Ad