รับเงิน ครั้ งเดียว 4,000 - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Tuesday, April 6, 2021


สำหรับเมื่อวานนี้ วันที่ 5 เมษายน เป็นวันนี้ประกาศผลการทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน สำหรับผู้ประกันตน ที่ยื่นเข้ามาขอทบทวนสิทธิกว่า 7 แสนคน ลูกจ้างผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนไว้ ในโครงการม33เรารักกัน จะได้รับโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอีก 1,000 บาท เป็นงวดที่ 3 แล้ว และรอรับอีกงวดในวันจันทร์หน้าจะครบ 4,000 บาท ใช้จ่ายผ่านแอปลิเคชันเป๋าตังได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

ม 33 เรารักกัน
สำหรับกลุ่มผู้ยื่นทบทวนสิทธิ เตรียมเช็คประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิในวันนี้ (5 เม.ย.) โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ถ้าเช็คสิทธิแล้ว พบว่า ได้รับสิทธิ ให้รอรับเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ครั้งเดียว 4,000 บาท ในวันที่ 12 เมษายนนี้ ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ ม33เรารักกัน

เข้าไปที่เว็บไซต์ ม33เรารักกัน กดเลือกเมนูตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ กรอกรายละเอียดผู้ลงทะเบียนที่จะขอตรวจสอบสถานะ ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด กดตรวจสอบสถานะ จากนั้นระบบจะแสดงผลการทบทวนสิทธิ์ ถ้าได้แล้ว ไปกดยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อเริ่มการใช้จ่ายเงิน หากผู้ประกันตนที่ยังติดขัดในขั้นตอนใด ๆ ติดต่อไปที่ศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน ของสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ สายด่วน 1506 กด 1 เปิดสาย 24 ชั่วโมง

รับเงิน ครั้ งเดียว 4,000

Post Bottom Ad