ศบค.รา ยงานสถา นการณ์วันนี้ ติด 405 ราย - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Thursday, April 8, 2021


สำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในประเทศไทยตอนนี้ พบผู้ติด CV-19 เพิ่มมากขึ้นทุกวัน วันนี้ 8 เม.ย.64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19(ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่กระขายของ CV-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 8 เม.ย. 2564 จากทำเนียบรัฐบาล ว่า

ศูนย์ข้อมูล CV-19
มีผู้ติดรายใหม่ 405 ราย แบ่งเป็น
- ติดในประเทศ 391 ราย
- ติดจากต่างประเทศ 14 ราย
- ทำให้มียอดผู้ติดยืนยันสะสม 30,310 ราย
- หายแล้ว 28,101 ราย

ศูนย์ข้อมูล CV-19
สำหรับจำนวนผู้ติดยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา
กรุงเทพฯ และนนทบุรี 6,006
ภาคเหนือ 569
ภาคกลาง 22,371
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 225
ภาคใต้ 1,139

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ
ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19

ศบค.รา ยงานสถา นการณ์วันนี้ ติด 405 ราย

Post Bottom Ad