ประกาศแล้ว ก ลับต่า งจังหวัด ช่วงสง ก รานต์ - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Thursday, April 8, 2021


เริ่มกับมาแพร่ก ระจา ยหนักอีกครั้ง สำหรับไ วรั ส โค วิ ด หลังพบผู้ติดจำนวนมาก รวมถึงเหล่าดาราคนดัง และยิ่งช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์แบบนี้ หลายคนกังวลว่า จะเดินทางกลับต่างจังหวัดได้หรือไม่
ล่าสุดเมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 7 เม.ย.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การโ ค วิ ด
ให้สัมภาษณ์ถึงการทบทวนมาตรการช่วงสงกรานต์ เพื่อป้องกั น โ ค วิ ด ว่า
ขณะนี้ยังคงดำเนินมาตรการเดิม แต่ได้เน้นย้ำให้มีการเว้นระยะห่าง
สวมหน้ากากอนามัย นอกนั้นยังสามารถดำเนินการได้ตามที่เคยอนุญาต

รวมถึงการเดินทางข้ามจังหวัดยังทำได้ปกติ
อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

ประกาศแล้ว ก ลับต่า งจังหวัด ช่วงสง ก รานต์

Post Bottom Ad