สกัดคนจนไม่จริง ต้ องลง ทะเบียนใ หม่ - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 24, 2021


วันที่ 23 เมษายน 2564 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ปี 2564 กระทรวงการคลัง จะทบทวนสิทธิผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากต้องเลื่อนการพิจารณามาเรื่อย ๆ
เนื่องจาก ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโดยจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ แต่ยังไม่สามารถระบุวันลงทะเบียนได้ เพราะตอนนี้อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาเป็นหลักคือเรื่องของรายได้ โดยจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด
ด้านนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า ปีนี้จะมีการทบทวนสิทธิรอบใหม่ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 13.8 ล้านคน โดยจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง หลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ช่วงเดือนมีนาคม 2564 เพื่อเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ และประชาชนทั่วไป เข้ามาสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โดยคนกลุ่มเดิมที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ก็จะต้องเข้ามาลงทะเบียนทบทวนใหม่ทุกคน เนื่องจากก่อนหน้านี้เกิดปัญหา เช่น คนได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการ แต่ปัจจุบันได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว หากเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ คนกลุ่มนี้ก็จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ ทำให้คนที่จนจริงได้รับสิทธิเพิ่มมากขึ้น
ผู้อำนวยการ สศค. ระบุอีกว่า การเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ กระทรวงการคลังจะกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขรับสิทธิใหม่ โดยจะดูเรื่องเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเป็นหลัก ต่างจากการรับสิทธิบัตรสวัสดิการที่ผ่านมา ที่พิจารณาเกณฑ์รายได้เป็นรายบุคคล เพื่อป้องกันปัญหาคนจนไม่จริงสมัครขอรับสิทธิ ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่พิจารณารายได้ของครอบครัวจะมีการหารือเพื่อสรุปอีกครั้ง
ขอขอบคุณที่มาจาก กรุงเทพธุรกิจ

สกัดคนจนไม่จริง ต้ องลง ทะเบียนใ หม่

Post Bottom Ad