อัพเดทล่าสุ ด มาตรกา ร เงินเยียวยาแจกเงิน เรา ชนะ และ คนละค รึ่ง - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 24, 2021


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง กำลังพิจารณารายละเอียดมาตรการเยียวยาโควิดระลอกใหม่ คาดจะสรุปและเสนอคณะรัฐมนตรีได้ภายในสิ้นเดือน พ.ค. นี้
โดยหนึ่งในมาตรการนั้น จะมีมาตรการคนละครึ่งอยู่ด้วย มาตรการเยียวยารอบนี้มาใช้หลังสิ้นสุดมาตรการ เราชนะ ที่จะสิ้นสุดราวเดือนมิ.ย.นี้
ผอ.สศค.กล่าวด้วยว่า สำหรับการ ลงทะเบียนคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่นั้น คงต้องรอให้สถานการณ์โควิดคลี่คลายลงก่อน เพราะจะเป็นการลงทะเบียนที่เปิดรับทั้งคนใหม่และคนเก่าที่จะต้องใช้สาขาของแบงก์รัฐเข้ามาช่วย
ดังนั้น จึงต้องรอให้สถานการณ์โควิดคลี่คลายก่อน แต่เบื้องต้น ยังคาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้ภายในปีนี้
มติ ครม. กรณีมาตรการแจกเงิน "เราชนะ" รอบใหม่ มีการปรับปรุงรายละเอียด ขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมกลุ่มจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน มาเป็นจำนวน ประมาณ 33.5 ล้านคน ในประเด็นนี้ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อธิบายความหมายว่า แต่เดิมคลังคาดการณ์จำนวนผู้ใช้สิทธิเราชนะที่ประมาณ 31 ล้านคน แต่ขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิมากกว่านั้น ทำให้คาดว่ามีคนใช้งานจริงเพิ่มเป็น 33 ล้านคน
งบประมาณโครงการเราชนะที่กระทรวงการคลังยื่นเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมราว 3 พันล้านบาทนั้น คือ กลุ่มผู้มีสิทธิ "เราชนะ" เดิมที่ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจำนวนทั้งหมดถือว่าเกินไปจากจำนวนที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ทางกระทรวงการคลัง จึงต้องยื่นเรื่องของบประมาณเพิ่มเติม
ตรวจสอบสถานะเราชนะลงทะเบียน และ ตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะ
ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ 02-111-1144 กด 2 - 24 ชั่วโมง
ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ 02-109-2345 กด 3 - 24 ชั่วโมง
คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ และข้อเสนอแนะโครงการฯ 02-273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 จ - ศ. 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง 02-111-1144
การใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-109-2345 จ - ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน 02-111-9999 กด 3 - 24 ชั่วโมง
กรณีลงทะเบียนเราชนะ www.เราชนะ.com ปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้วเมื่อเวลา 23.00 น. ของวันที่ 12 ก.พ. 2564 แต่ยัง ตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะ https://rights.เราชนะ.com/ กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ และ ยื่นขอทบทวนสิทธิเราชนะ https://appeal.เราชนะ.com กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการขอทบทวนสิทธิ ต้องยินยอมและรับทราบว่า ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิถือเป็นที่สุด
กรณีมีปัญหาลงทะเบียน www.เราชนะ.com สอบถามได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-227-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)

อัพเดทล่าสุ ด มาตรกา ร เงินเยียวยาแจกเงิน เรา ชนะ และ คนละค รึ่ง

Post Bottom Ad