บิ๊กตู่ เ ปิดทางผู้ว่าฯ ใช้เคอ ร์ฟิวบางพื้นที่ - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 24, 2021


วันที่ 24 เม.ย.64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โพสต์ในเพจ ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ถึงสถานการณ์ CV-19 ว่า พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการ ศบค. ได้รับทราบปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงเรียกประชุมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างเร่งด่วน และผมได้สั่งการให้แก้ปัญหาทั้งหมด และได้ข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้ครับ

1.เรื่องการดูแลผู้ป่ว ย ได้มีการสั่งการหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้
1.1 ให้จัดเตรียมเตียงเพิ่มเติมที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าโรงพย าบาลสำหรับผู้ป่ว ยทุกคน เร่งแก้ปัญหาเตียงเต็มของโรงพย าบาลในกรุงเทพ ด้วยการบูรณาการระบบส่งตัวผู้ป่ว ยกับหน่วยงานขนส่งต่างๆ เพื่อนำส่งไปยังโรงพย าบาลในปริมณฑล
1.2 โดยในวันนี้ผู้ป่ว ยที่ตกค้างอยู่นอก รพ. จำนวน 1,423 คน จะเริ่มได้รับการติดต่อนัดหมาย เพื่อนำส่งโรงพย าบาลอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตามความเร่งด่วนของอาการ และทั้งหมดจะต้องใช้เวลาไม่เกิน 2-3 วันนับจากวันนี้
1.3 แก้ปัญหาการเชื่อมโยงเครือข่าย ด้วยการเพิ่มเติมคู่สายผู้รับโทรศัพท์ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่ว ยที่เพิ่มขึ้น
1.4 แก้ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างสถานที่ตรวจของเอกชนกับระบบของรัฐให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยให้ปรับรูปแบบการคัดกรอง ให้ไปคัดกรองที่โรงพย าบาลสนามแทนโรงพย าบาลทั่วไปเพื่อลดการแออัด จากนั้นทางรัฐจะติดต่อเพื่อสอบถามอาการ ความรุ นแร ง และนัดเวลาไปรับมารักษา
1.5 เพิ่มบุคลากรอาสาทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ จากทุกภาคส่วน รวมถึงภาคธุรกิจเอกชน มาช่วยงานในภารกิจต่างๆ
1.6 หากสถานการณ์ระบา ดรุ นแร งขึ้น อาจพิจารณาลดเวลาในการกักตัวในโรงพย าบาลสำหรับผู้ไม่มีอาการหรืออาการน้อย จาก 14 วันลงเหลือ 10 วัน และให้กักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัดและมีระบบติดตามดูแล ซึ่งจะช่วยทำให้มีเตียงเพิ่มขึ้น จะช่วยลดภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์

โพสต์ดังกล่าว
2. เรื่องการควบคุมสถานการณ์
2.1 สั่งการให้ทุกจังหวัด เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมสถานการณ์ ตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการพิจารณายกระดับมาตรการการป้องกัน ปิดสถานที่ต่างๆได้เพิ่มเติมที่จำเป็น
2.2 พิจารณาความจำเป็นในการออกประกาศปิดสถานที่หรือกำหนดเคอร์ฟิวในบางพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบถึงผลกระทบต่างๆ
โดยผมในฐานะผู้อำนวยการศบค.จะติดตามกำชับการดำเนินการทุกข้ออย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตครั้งนี้ให้ลุล่วงไปให้ได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นอันดับแรกครับ
อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากาอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ
ขอบคุณ ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha

บิ๊กตู่ เ ปิดทางผู้ว่าฯ ใช้เคอ ร์ฟิวบางพื้นที่

Post Bottom Ad