แผนที่กา รกระจายตั วจัง ห วั ดที่พบผู้ติด CV 19 - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Wednesday, April 7, 2021


แผนที่การกระจายตัวจังหวัดที่พบผู้ติด CV19 ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง วันที่ 22 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2564

ภาพจาก สำนักข่าวไทย
1 กรุงเทพมหานคร
2 ชลบุรี
3 สมุทรปราการ
4 สุพรรณบุรี
5 นนทบุรี
6 นครปฐม
7 ปทุมธานี
8 เชียงใหม่
9 ชุมพร
10 สมุทรสาคร
11 เลย
12 กาญจนบุรี
13 ตาก
14 ลพบุรี
15 สระแก้ว
อ้างอิงข้อมูล รายงานสถานการณ์ประจำวันของ ศบค. 7 เมษายน 2564
Cr.สำนักข่าวไทย

แผนที่กา รกระจายตั วจัง ห วั ดที่พบผู้ติด CV 19

Post Bottom Ad