10 จังห วัด ติดเย อะ - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Monday, May 3, 2021


จากการแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -1 9 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด
จํานวน ผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 อันดับแรก
1 กรุงเทพมหานคร 675 ราย
2 นนทบุรี 277 ราย
3 สมุทรปราการ 161 ราย
4 ชลบุรี 153 ราย
5 สุราษฎร์ธานี 69 ราย
6 เชียงใหม่ 55 ราย
7 ปทุมธานี 51 ราย
8 นครศรีธรรมราช 48 ราย

9 สมุทรสาคร 45 ราย
10 พัทลุง 43 ราย
ทั้งนี้ กทม.อันดับ 1 เพิ่มขึ้น จับตานนทบุรี สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้
สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม ง ว ด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม โ ค วิ ด จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

10 จังห วัด ติดเย อะ

Post Bottom Ad