หนักมาก วันนี้ 2 จังหวัด จะพึ่งขึ้นอั นดับ 1 แซงกรุ งเทพฯ - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Monday, May 3, 2021


จากการแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์cv-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดcv- 19 สูงสุด
จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 อันดับแรก
  1. กรุงเทพมหานคร 675 ราย
  2. นนทบุรี 277 ราย
  3. สมุทรปราการ 161 ราย
  4. ชลบุรี 153 ราย
  5. สุราษฎร์ธานี 69 ราย
  6. เชียงใหม่ 55 ราย
  7. ปทุมธานี 51 ราย
  8. นครศรีธรรมราช 48 ราย
  9. สมุทรสาคร 45 ราย
  10. พัทลุง 43 ราย

ทั้งนี้ กทม.อันดับ 1 เพิ่มขึ้น จับตานนทบุรี สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้มโควิด จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

หนักมาก วันนี้ 2 จังหวัด จะพึ่งขึ้นอั นดับ 1 แซงกรุ งเทพฯ

Post Bottom Ad