โควิดวันนี้ เ สียชี วิต 31 รา ย ไ ม่มีอาการ เสี ยชีวิตก่อนรู้ผลว่าจะติดเชื้ อถึง 2 ราย - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Monday, May 3, 2021


วันที่ 3 พ.ค. ศบค. รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,041 ราย อาการหนัก 981 ราย จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 278 ราย กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตถึง 31 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 18 ราย และ หญิง 13 ราย อายุระหว่าง 31-83 ปี
พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ระบุว่า ที่ ศบค. ให้ความสำคัญคือ การใกล้ชิดสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันก่อนหน้าถึง 6 ราย มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด เป็นเพื่อน และเพื่อนร่วมงาน 2 ราย มีการสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน 15 ราย
ในจำนวนนี้กลุ่มที่เสียชีวิต ก่อนที่จะทราบผลมี 2 ราย และทราบผลในวันที่เสียชีวิตมี 1 ราย ซึ่งจากไทม์ไลน์ทั้ง 3 คน พบว่า อาการในตอนแรก ไม่พบว่ามีภาวะรุนแรง และไม่ได้ตระหนักว่ามีการติดเชื้อโควิด

ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

โควิดวันนี้ เ สียชี วิต 31 รา ย ไ ม่มีอาการ เสี ยชีวิตก่อนรู้ผลว่าจะติดเชื้ อถึง 2 ราย

Post Bottom Ad