เ ชียงใหม่ ปิด2โรงบาลสนา ม หลังรักษาหายทั้งหมด - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Monday, May 10, 2021

วันนี้ (10 พ.ค.2564) สถานการณ์จำนวนผู้ ป่ ว ย ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด 1 9 รายใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มที่ลดลงต่อเนื่อง ล่าสุดทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ ติ ด เชื้อเพิ่มเติม 22 ราย ผู้ ป่ ว ย สะสมอยู่ที่ 3,916 ราย รักษาหายแล้ว 3,183 ราย รักษาตัวในโรง พ ย า บ า ลสนามเชียงใหม่ ที่ศูนย์ประชุมและสินค้านานาชาติ 424 ราย มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต เพิ่มเติม 1 ราย ขณะที่โรงพยาบาลสนามแม่โจ้ได้ปิดไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ค.2564

ด้าน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการออกประกาศปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นที่หอหญิง 5 ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีขนาดความจุคนไข้ 300 เตียง โดยโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 เพื่อดูแลนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ติด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด 1 9 สืบเนื่องมาจาการเริ่มต้นการ ร ะ บ า ด ในคลัสเตอร์ของสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ โดยหลังจากที่มีการรักษาคนไข้จนหายและกลับบ้านทั้งหมด ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเตรียมความพร้อมของหอพักหญิง 5 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้

ขณะที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด 1 9 และรักษาหายแล้ว ได้มีการเขียนกระดาษแปะให้กำลังทีมแพทย์และพยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่ดูแลรักษามาตลอดจนหาย โดยส่วนใหญ่บอกรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจในความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

เ ชียงใหม่ ปิด2โรงบาลสนา ม หลังรักษาหายทั้งหมด

Post Bottom Ad