แ พทย์แนะข้อปฏิ บัติกลับจากสงกรานต์ รีบทำก่อน ติดโควิด ตัวเล ข 10,000 - 20,000 ต่อวัน - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Wednesday, April 14, 2021


วันนี้ (14 เม.ย. 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ตอบคำถามกรณีผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดในช่วงหยุดยาวสงกรานต์ มีวิธีการปฏิบัติและต้องดูแลตัวเองอย่างไร
1. เดินทางโดยรถส่วนตัว แต่หากเดินทางโดยรถสาธารณะขอให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่างให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และงดเว้นการรับประทานอาหารบนรถสาธารณะ
2. ถ้า Work From Home ที่จังหวัดนั้นๆ ได้จะเป็นการดี ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และความร่วมมือของภาคเอกชน สิ่งที่กังวลคือการเดินทางข้ามจังหวัด จะเป็นการนำเชื้อจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดได้
3. กรณีจำเป็นต้องเดินทางกลับ เป็นไปได้ให้ Work From Home กักตัวเองสังเกตอาการ 14 วัน ถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หากจำเป็นต้องออกไปที่สาธารณะขอให้ใส่หน้ากากทุกครั้ง
4. กรณีต้องไปทำงาน ขอให้ใส่หน้ากากมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ งดเว้นการรับประทานอาหารร่วมกัน ส่วนจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมอย่าง ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ให้ทำความสะอาดบ่อยๆ
ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอีกครั้ง ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์จะเป็นช่วงสำคัญที่เราจะต้องรีบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว มิฉะนั้นตัวเลข 10,000 - 20,000 ต่อวัน คงเกิดขึ้นได้แน่ๆ

แ พทย์แนะข้อปฏิ บัติกลับจากสงกรานต์ รีบทำก่อน ติดโควิด ตัวเล ข 10,000 - 20,000 ต่อวัน

Post Bottom Ad